لیزر تمیز کردن ماشین

 • فیبر لیزر تمیز کردن ماشین

  فیبر لیزر تمیز کردن ماشین

  فیبر لیزر تمیز کردن ماشین، با غیر ساینده، بدون تماس، اثرات غیر حرارتی و اشیاء مناسب برای مواد مختلف، در نظر گرفته می شود راه حل قابل اطمینان ترین و موثر است. در همان زمان، تمیز کردن لیزر می تواند مشکلات است که می تواند با استفاده از روش تمیز کردن سنتی حل نمی شود حل کند، و دارای مشخصات زیر است:

  بدون سنگ زنی، تمیز کردن غیر تماسی برای جلوگیری از آلودگی ثانویه.
  دقت تمیز کردن بالا و قابلیت کنترل قوی است.
  بدون مواد مصرفی، حفاظت از محیط زیست قوی است.
  عمل ساده، قدرت در، تمیز کردن خودکار را با دست و یا ربات.
  سیستم پایدار است و عمر طولانی است.

  Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی