فیدرهای لرزاننده انعطاف پذیر

صفحه لرزش قابل انعطاف بصری برای بارگیری 99٪ قطعات (اندازه کمتر از 180 میلی متر) ، از جمله قطعات کوچک ، قطعات پیچیده هندسی ، پوشش سطح برای خراش ، قطعات نازک ، قطعات ویژه شکل مناسب است.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی